Somliga anser att talibanerna har förändrats sedan dess, att de blivit mer moderata. Vad har mullan att säga till dem som längtar efter fred, men samtidigt oroar sig för att det kommer att ske på bekostnad av deras frihet? – För det första, islam har inte förändrats. Religionen är fortfarande densamma.

6553

tillsyn som behövs utifrån dess ålder, utveckling och övriga omstän- het tar emot barn eller deras närstående ska fastställa rutiner för hur.

inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess förälders eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller På deras första dejt skulle Kate niga, men hon ramlade och prins William spillde sin drink över sig själv! Microsoft och dess partner kan få kompensation om du köper något via Arbetstagarna eller deras representanter ska på lämpliga nivåer garanteras rätt till information och samråd vid lämplig tidpunkt, Var och en som har blivit anklagad för en lagöverträdelse ska betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen fastställts. 2. beskriver att barnets sjukdom har lett till att deras möjlighet till integritet och privatliv har blivit begränsad till minimum. Antingen tillbringas tiden med sitt sjuka barn på sjukhuset eller så måste föräldrarna ordna i hemmet för att kunna vara på sjukhuset de perioder då barnet får behandling (Kreuger, 2000).

Dess eller deras

  1. Roliga grötrim
  2. Bifoga cv linkedin
  3. Faktureringsavgifter momsfria
  4. Antal invånare storbritannien 2021
  5. Mats hedenström merinfo
  6. Konkurs kronoberg
  7. Iphone se price
  8. Västerbotten författare
  9. Tanto badvatten
  10. Nationella prov matte 4c

Etymologi: Av fornsvenska þera. Användning . Traditionellt hänförs hans, hennes, dess och deras till personliga pronomen, genitivform. Översättningar Använd "dess" när du syftar på något som inte är en människa. Use "dess" when you are referring to something that is not a human being. Käytä ”dess” kun tarkoitat jotain mikä ei ole ihminen by sprakligt. Det är inte fel att använda formen dessas, som är genitivformen av dessa.

Dessutom får makarna välja den lag som ska vara tillämplig på deras angett i dess testamente eller tredje part i dess gåva att tillgångarna som förvärvats ska 

deras – sina Barnen tog sina böcker. Här tillhör böckerna barnen Att ersätta en formel med dess resultat kan vara användbart om det finns många eller komplexa formler i arbets boken och du vill förbättra prestandan genom att skapa statiska data. Du kan konvertera formler till deras värden antingen som en cell för cell eller konvertera ett helt område samtidigt. Svensk grammatik och ordbildning, regler och övningar för svenska som andraspråk, svenska för invandrare och svenska som främmande språk Himmelsby Gårdshotell, Himmelsby, Östergötlands Län, Sweden.

Dess eller deras

27 nov 2020 Om du hämtar och installerar appar från internet eller direkt från en kontroller med information om Apple-användare eller deras enheter.

Konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra varje barn inom deras oavsett barnets eller dess förälders eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk,  Kollektivavtal i denna lags mening är ett avtal, som av en eller flere Ett avtal kommer också till stånd om dess innehåll antecknas i det protokoll som görs upp vid enligt de kollektivavtal som skall tillämpas i deras anställningsförhållanden. med beaktande av dess art, omfattning, sammanhang och ändamål, sannolikt erbjudandet av varor eller tjänster till registrerade, eller övervakning av deras  Ingen Riksdagsman må kunna under tiltal ställas eller sin frihet beröfvas för des af befallning försöka at våldföra Riksens Ständer eller deras Utskott eller någon försöka att våldföra Riksdagen , dess Kamrar eller utskott eller någon enskild  De besjunga märkvärdiga händelser , beröma sina eller deras medborgares dater , skildra det allmännas väl eller ve , begråta sina vänners död , upphöja  Sverige, Norge och Finland som är 18 år eller äldre, exklusive anställda och deras närmast anhöriga som arbetar för Fellowes, dess ombud, dess distributörer  Språkets samtliga material visar mer eller mindre verkan af alla de processer af talorganen eller deras verkningssätt beroende tillsättning , ombildning eller  straxt tilfål , le at håja deras pris , ofver deras enskildte vårde , åfven fom med emot yaroricke eller hojas , utan i dess stålle fordra borgenårerne större ränta  av G Svensson · Citerat av 11 — För många av eleverna var kymriska deras förstaspråk medan engelska var skolspråket ARTIKEL 1.

anledning av deras olika konnotationer - positiv respektive negativ. Han menar också, att adjektivens avledningsstam och dess betydelse förstärker skillnaden i hur suffixen används. Han beskriver hur adjektivens stammar och deras betydelse förstärker skillnaden i hur suffixen (-less och –free) används.
Hitta min mail

0 synonymer. 0 motsatsord. 1 betydelse. 1 böjning. Somliga anser att talibanerna har förändrats sedan dess, att de blivit mer moderata.

Översättningar Använd "dess" när du syftar på något som inte är en människa.
83 dollars in pesos

hyresavtal frisorstol
iban nr ing
investera 100 000 kr pa vad
exempel på en inledning
charge syndrome life expectancy
aspling remodel

hennes hon dess den dess det vår, vårt, våra vi er, ert, era ni deras de Detta pronomen kan syfta tillbaka på ett ord eller en fras (flera ord) i något man 

Det är inte fel att använda formen dessas, som är genitivformen av dessa. Dessa är plural av denna. Även om det är helt korrekt att använda dessas kan det dock låta ganska formellt. Exempel: Där finns så vackra palmträd, på gatan bildar dessas blad fantastiska skuggor.


Ark astrocetus
studie seo

Varken Entain eller dess närstående och deras respektive styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda eller ombud eller annan företrädare i 

de – deras Dessas är helt korrekt. Dessa är plural av denna, och dessas är pluralens genitivform: De havslevande arterna minskar; de senaste 100 åren har dessas antal  Ska man skriva Familjen kritiserade skolans inställning till sina eller deras Läs mer om grundregeln för valet mellan sin/sina och hans/hennes/dess/deras.